Writhing Chowder

Old Mountain Dew

Hjälp med flytten

När man ska utföra en företagsflytt i Stockholm så brukar man alltid anlita en firma med gott omdöme som fixar den flytten på bästa möjliga sätt .Detta är inte alltid det optimala sättet då jag ibland har sett att dessa inte ger vad som lovas. Man kan istället ge alla i personalen några tusen extra för att på det sättet kunna flytta och göra det hela på bästa möjliga och smidiga sätt. Detta leder till att alla får med sina saker och att det inte alls är så svårt att lyckas.